Profesní vzdělávání

Veškeré naše zkušenosti získané za více než 12 let praxe našich lektorů jsme vložili do LIGHTHOUSE ACADEMY jako vzdělávací instituce zaměřené na propojení praktických zkušeností se získanou teorií v profesně vzdělávacích programech LL.B. a LL.M.

Studiem získáte nové zkušenosti, dovednosti z praxe s cílem lépe se uplatnit na trhu práce a být ve spojení se současnými inovativními změnami v oboru.

Připravujeme dva obory, které bude možné využít v průběhu tohoto roku.

  • Obor – Sociální práce a kriminologie
  • Obor – Penitenciární a postpenitenciární péče