AKREDITOVANÉ, VZDĚLÁVACÍ, VÝUKOVÉ A DALŠÍ PROGRAMY PRO TY, CO OPRAVDU NĚCO CHTĚJÍ VĚDĚT A ZNÁT

Programy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, pro osoby pomáhající odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody a pro jejich rodiny nebo blízké, pro ty, kteří se pohybují v penitenciární a postpenitenciární péči

Úroveň vzdělávání je vždy důležitá

Veškeré naše programy jsou tvořeny z osobních zkušeností našich lektorů při práci s klienty

Vědomosti jsou diamant

Profesionál může být každý, kdo na sobě pracuje, vzdělává se a zajímá se o ty, kterým chce pomáhat.

Naši lektoři

Na základě profesionální komunikace se všemi stranami a díky vlastním dlouhodobým zkušenostem adekvátně pomáhají řešit osobní životy klientů.

Akreditované programy pro profesionály

Vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, osoby pomáhající a ty, kteří se pohybují v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče

Výukové programy pro ostatní osoby

Zaměřené také na osoby zadlužené, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění a další ze skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením a vedoucích rizikový způsob života nebo způsob života vedoucí ke konfliktu se společností

Inovativně resocializační

Některé oblasti odborných aktivit a skupiny osob v oblasti sociální práce a penitenciární a postpenitenciární péče jsou na okraji zájmu. Přitom jsou při práci s klientem a v resocializačním procesu velice důležité. Nezapomínáme ani na ně.

Profesní vzdělávání

Kromě běžných školení, programů a kurzů připravujeme také zvýšení vzdělání prostřednictvím profesního vzdělávání

Mini-semináře

Zajímává Vás některá z našich problematik nebo se chcete dozvědět více o některém z aktuálních témat? Právě pro Vás jsou naše mini semináře k rozšíření obzorů a rychlému získání informací.

Školení na míru

Pro instituce, organizace, společnosti a firmy rádi připravíme školení na míru podle jejich požadavků. Je možné kombinovat různé programy z různých kategorií, stejně tak jako vytvořit školení na téma, které v nabídce nemáme.