Vzdělávání

Akreditované programy

Vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, osoby pomáhající a ty, kteří se pohybují v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče

Výukové programy

Zaměřené také na osoby zadlužené, ve VTOS a po propuštění a osoby ohrožené sociálním vyloučením a vedoucí rizikový způsob života nebo způsob života vedoucí ke konfliktu se společností

Inovativně resocializační

Připravili jsme inovativně resocializační programy pro oblast sociální práce a peni- a postpenitenciární péče, které jsou při práci s klientem a v resocializačním procesu velice důležité

Profesní vzdělávání

Kromě akreditovaných a dalších školení, programů a kurzů připravujeme také zvýšení vzdělání prostřednictvím profesního vzdělávání

Mini-semináře

Zajímává Vás některá z našich problematik nebo se chcete dozvědět více o některém z aktuálních témat? Právě pro Vás jsou naše mini semináře k rozšíření obzorů a rychlému získání informací.

Školení na míru

Pro instituce, organizace, společnosti a firmy rádi připravíme školení na míru podle jejich požadavků. Je možné kombinovat různé programy z různých kategorií, stejně tak jako vytvořit školení na téma, které v nabídce nemáme.