Akreditované programy


Podmíněné propuštění jako nástroj prevence v sociální práci

Akreditace MPSV – A2022/0036-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní


Podmíněné propuštění jako nástroj prevence v sociální práci II.

Akreditace MPSV – A2023/1475-SP/PC/PP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní


Možnosti práce s kriminogenními faktory v sociální práci

Akreditace MPSV – A2023/1474-SP/PC/PP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní


Sociální poradenství a jeho možnosti při řešení dluhové situace klienta

Akreditace MPSV – A2022/0606-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní


Sociální poradenství při vzniku a zániku smluvních vztahů

Akreditace MPSV – A2022/0042-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní


Základní orientace v pracovních vztazích v sociálním poradenství

Akreditace MPSV – A2022/0043-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní