Pracovní vztahy

Základní orientace v pracovních vztazích v sociálním poradenství

Akreditace MPSV – A2022/0043-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní

Lektor: Mgr. Lukáš Bergmann, LL. M.

Forma: online/prezenční

Kapacita : 20 osob (minimálně 5 osob)

Cena: 2.000 Kč

Volné termíny a přihlášení:

aktuálně bez termínů – forma: online, přihlášení na mailu: kurzy@lgh-academy.cz zasláním jména, příjmení, datumu a místa narození (pro vytvoření certifikátu)

Obsah programu:

Program pomůže sociálním pracovníkům s orientací v oblasti pracovního práva a pracovněprávních vztahů. Umožní jim při práci s klientem správně rozlišit možnosti konkrétních pracovněprávních vztahů, zvolit vyhovující pracovněprávní vztah (DPP, HPP, DPČ), správně určit pozitiva a negativa konkrétního pracovněprávního vztahu ve vztahu k sociální práci. Absolvent programu bude schopen provést klienta jednotlivými fázemi pracovněprávního procesu, od uzavření pracovní smlouvy a její správné nastavení, přes způsoby prodloužení pracovního vztahu a potřebné změny v jeho průběhu, až do fáze ukončení pracovního vztahu. Součástí programu jsou konkrétní příklady druhů pracovněprávních vztahů, včetně příkladů dobré praxe, kazuistiky a řešení konkrétních případů přípravy a úpravy pracovněprávních vztahů.

Informace o lektorovi:

Lukáš Bergmann vystudoval jednooborové magisterské studium v oboru Právo na Právnické fakultě Paneuropské vysoké školy s následnou nostrifikací Univerzity Karlovy v Praze. Ve studiu pokračoval v univerzitním programu LL.M., který řádně ukončil v roce 2018. Nadále se věnuje trestnímu právu spolu s právem správním a insolvenčním. Působil jako ředitel a lektor finančně – poradenské společnosti. Řadu let pracoval v kanceláři insolvenční správkyně, přednášel finanční problematiku a nyní působí jako lektor v LIGHTHOUSE ACADEMY z.s.

Od roku 2017 je členem Bílého kruhu bezpečí, kde působil jako dobrovolník.