O nás

Kdo jsme?

Naše organizace vznikla jako rozšíření a zkvalitnění aktivit spolku LIGHTHOUSE, jeho členů a odborných spolupracovníků z oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, kteří se zabývají oblastí vzdělávání více než 20 let.

LIGHTHOUSE ACADEMY z.s. si stanovilo jako úkol nejenom vzdělávat profesionály v oblasti sociální práce, penitenciární a postpenitenciární péče, justice a dalších složek, ale také podpořit a posunout všechny ostatní, kteří chtějí pomáhat svým blízkým.

Zárukou kvality našich programů jsou špičkoví lektoři a lektorky s mnohaletou praxí v oboru.

Jak pracujeme?

Podstatné jsou pro nás – praxe a vlastní zkušenosti, které posunou běžnou teorii na zcela jinou úroveň. Při práci s klienty je nejdůležitější, aby ten, kdo jim pomáhá, jim opravdu rozuměl a ne to pouze tvrdil. Aby chápal jejich potřeby, jak vnímají svůj život, své problémy a vše okolo.

Je rozdíl vzdělávat a školit, učit a předávat zkušenosti. Mnoho školení a vzdělávacích programů je postaveno na citacích zákonů a čtení dlouhosáhlých pasáží ze soudních rozhodnutí nebo z vyjádření státních orgánů ze správních řízení.

Pokud ale chybí jejich následné přenesení do praxe a vhled do života konkrétního klienta, je takové vzdělání jen teorií. Klientovi nepomůže a pomáhající osoba časem ztratí chuť pomáhat dál, pohltí ji syndrom vyhoření. Neví totiž jak opravdu postupovat, i když teorii umí.

Naše vzdělávací a výukové programy jsou postaveny tak, abyste věděli. Věděli, co dělat, jak postupovat a nebáli se poradit!!!