Smluvní vztahy

Sociální poradenství při vzniku a zániku smluvních vztahů

Akreditace MPSV – A2022/0042-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní

Lektor: Mgr. Lukáš Bergmann, LL. M.

Forma: online/prezenční

Kapacita : 20 osob (minimálně 5 osob)

Cena: 2.000 Kč/osoba

Volné termíny a přihlášení:

aktuálně bez termínu – forma: online, přihlášení na mailu: kurzy@lgh-academy.cz zasláním jména, příjmení, datumu a místa narození (pro vytvoření certifikátu)

Obsah programu:

Smluvní vztahy jsou v současné době jednou z nejkomplikovanějších oblastí života člověka. Program je určen pro všechny sociální pracovníky, kteří řeší s klienty různé formy běžných smluvních vztahů. Program přináší základní orientaci v jednotlivých druzích smluvních vztahů, definici těchto smluvních vztahů a identifikaci prvotních defektů, které smluvní vztahy mohou obsahovat a negativně tak ovlivnit osobní život klienta. Negativní dopad na klienta je řešen z pohledu nejčastějších nebezpečí a chyb při uzavírání smluv. V programu jsou dále řešeny také běžné spotřebitelské vztahy, ve kterých vznikají nejčastější problémy při uzavírání smluv při odběru různých služeb, bankovních a nebankovních úvěrů a dalších běžných smluvních vztahů, které zajišťují běžný život člověka (především nájemní vztahy a pracovněprávní vztahy).

Informace o lektorovi:

Lukáš Bergmann vystudoval jednooborové magisterské studium v oboru Právo na Právnické fakultě Paneuropské vysoké školy s následnou nostrifikací Univerzity Karlovy v Praze. Ve studiu pokračoval v univerzitním programu LL.M., který řádně ukončil v roce 2018. Nadále se věnuje trestnímu právu spolu s právem správním a insolvenčním. Působil jako ředitel a lektor finančně – poradenské společnosti. Řadu let pracoval v kanceláři insolvenční správkyně, přednášel finanční problematiku a nyní působí jako lektor v LIGHTHOUSE ACADEMY z.s.

Od roku 2017 je členem Bílého kruhu bezpečí, kde působil jako dobrovolník.