Stálé mini-semináře desatera podmíněného propuštění

Blok krátkých 2hodinnových seminářů vytvořený z desatera podmíněného propuštění, které je uvedeno na stránce www.podminenepropusteni.cz. Jeho absolvování může být velkým přínosem pro všechny, kteří mají blízkou osobu ve vězení a připravují se na podání žádosti o podmíněné propuštění. Osvojování základních myšlenek a pojmů institutu podmíněného propuštění, pochopení vztahů, získávání informací a především možnost společné přípravy na podmíněné propuštění se svoji osobou blízkou, mohou mnohonásobně zvýšit šance na úspěšný návrat do běžného života, a tedy i na úspěšné projednání žádosti o podmíněné propuštění u soudu.

  1. Příprava na propuštění a definice kriminogenních faktorů
  2. Odborná pomoc a pomoc rodiny
  3. Příprava žádosti a zajištění bydlení a zaměstnání
  4. Náhrada škody a omluva, dluhy
  5. Jednání u soudu a první dny po propuštění

INDIVIDUÁLNÍ seminář – pokud chcete poznat desatero k podmíněnému propuštění na individuálním sezení, tedy všech 5 bloků najednou, které jsou pouze pro Vás, je možné zajistit jednodenní seminář. Cena je 5.000 Kč. Víc info na desatero@lgh-academy.cz.


Každý seminář je v délce 2 hodin a je věnován vždy dvěma důležitým tématům. Cena jednoho semináře je 400 Kč. Při absolvování všech 5 seminářů je vystaven certifikát. Součástí všech seminářů je také prostor pro diskuzi a odpovědi na konkrétní otázky.

Termíny:

Blok 1. Příprava na propuštění a definice kriminogenních faktorů – přihlašujte se na mailu: desatero@lgh-academy.cz. Uveďte vždy o jaký konkrétní termín máte zájem. Budou Vám následně zaslány další informace.

  • 14. dubna 2022 od 18.00 do 20.00 hodin
  • 16. dubna 2022 od 9.00 do 11.00 hodin
  • 20. dubna 2022 od 9.00 do 11.00 hodin

Termíny bloku 2. budou zveřejněny po zahájení předchozího bloku.